Enneagram Nedir?

9 ayrı kişilik tipini ve bu tipler arasındaki ilişkileri açıklayan, eski bir doğu öğretisidir. Güncel model Bolivya’lı psikolog Ichazo ve sonrasında Şili’li psikiyatr Naranjo tarafından geliştirmiştir. Türkiye’deki çalışmalar Dokuz Nokta tarafından sürdürülmektedir.

Enneagram Sembolü

Enneagram sembolü bir çember üzerinde 9 temel kişilik özelliğini gösteren noktalar ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren ok ve çizgilerden oluşan bir geometrik şekildir. Modeli ayakta tutan, tiplerin birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren yönlerdir.

Kişilik Tipleri

Enneagram modelinde; Mükemmeliyetçi, Yardımsever, Başarı Odaklı, Özgün, Araştırmacı, Sorgulayıcı, Maceracı, Meydan Okuyan, Barışçı olarak adlandırılan 9 farklı kişilik tipi bulunur. Bu tipler, stres ve rahat durumlarında birbirlerinin belli özelliklerini gösterirler.

Enneagram kişilik tipinizi öğrenmek ister misiniz?

Hemen başlayalım
Shares
Share This